Soutěž pro děti v Adventním čtení

V Adventním čtení od 23. 11. do 6. 12. 2022 jsme připravili pro děti soutěžní kvíz, který prověřil jejich znalosti týkající se adventu a Vánoc. Téměř všichni soutěžící jej zvládli na výbornou a ze správných odpovědí jsme vylosovali deset výherců, kterým ještě pře Vánoci rozvezeme dárky.

Výherci v naší soutěži:

  • Sofie Sehnalová, Černá Hora – 9 roků
  • Karolína Širůčková, Kladoruby – 7 roků
  • Radim Pavlů, Kunštát – 10 roků
  • Matyáš Snášel, Konice – 9 roků
  • Jasmína Bohanusová, Lysice – 6 roků
  • Jakub Šumbera, Ostrov u Macochy – 7 roků
  • Hynek Kalas, Drnovice – 8 roků
  • Marie Ženatová, Lhota Rapotina – 9 roků
  • Marek Mosler, Boskovice – 10 roků
  • Simona Šafářová, Boskovice – 10 roků

Všem výhercům blahopřejeme, přejeme krásné Vánoce a vánoční prázdniny!

Napsat komentář