Informace pro spotřebitele

Ze zákona poskytované informace

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Na základě zákona na ochranu spotřebitele č. 634/92 Sb., § 14, odst. 1 Vás informujeme, že v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím existuje možnost mimosoudního řešení a to na adrese: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail:
adr.@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Věříme, že všechny naše případné neshody budou řešeny v rámci oboustranné přijatelné dohody.