Dotační programy EU

ÚSPORY ENERGIE V BUDOVĚ COOP V HORNÍM ŠTĚPÁNOVĚ

Cílem předkládaného projektu je snížení konečné spotřeby energie v předmětné budově COOP v Horním Štěpánově na adrese Horní Štěpánov, č. p. 160, 798 47 Horní Štěpánov, parc. č. st. 145, k. ú. Horní Štěpánov. Provedením doporučených opatření dojde k úspoře energie a nákladů na vytápění, ztrátách ve zdroji a v rozvodech, na osvětlení a na technologické procesy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV COOP JEDNOTY BOSKOVICE

Investice Národního plánu obnovy – komponenta 2.3  Přechod na čistčí zdroje energie

V rámci komponenty 2. 3 Přechod na čistčí zdroje energie, „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva“ dojde instalací fotovoltaiky na střeše budov ke snížení energetické náročnosti.

 • Boskovice, Mánesova 2198/41, parc. č. 784/1
 • Kunštát, nám. Krále Jiřího 361, parc. č. 1067, 1068/5
 • Velké Opatovice, nám. Míru 519, parc. č. 797
 • Křtiny 221, parc. č. 245/2
 • Drnovice 206, parc. č. 255
 • Konice, Masarykovo nám. 31, parc. č. 819
 • Plumlov, Hlavní nám. 550, parc. č. 997/1
 • Veverská Bítýška, nám. Na Městečku 116, parc. č. 1421/1
 • Kotvrdovice 358, parc. č. 33/2
 • Brodek u Konice 354, parc. č. 15/1
 • Olešnice, náměstí Míru 120, parc. č. 140/1