Dotační programy EU

ÚSPORY ENERGIE V BUDOVĚ COOP V HORNÍM ŠTĚPÁNOVĚ

Cílem předkládaného projektu je snížení konečné spotřeby energie v předmětné budově COOP v Horním Štěpánově na adrese Horní Štěpánov, č. p. 160, 798 47 Horní Štěpánov, parc. č. st. 145, k. ú. Horní Štěpánov. Provedením doporučených opatření dojde k úspoře energie a nákladů na vytápění, ztrátách ve zdroji a v rozvodech, na osvětlení a na technologické procesy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.